XVIII. celostátního a IV. mezinárodního cyklosrazu KČT.

Vážení přátelé turistiky a cyklistiky,

SK Wartemberský kolař ze Stráže p. Ralskem byl z pověření ÚV KČT a sekce cykloturistiky pověřen organizováním XVIII. celostátního a IV. mezinárodního cyklosrazu KČT.

Sejdeme se v Hrádku nad Nisou na Kristýně po sedmi letech, s podporou města Hrádku nad Nisou v čele se starostou panem Josefem Horinkou a se záštitou hejtmana libereckého kraje pana Martina Půty.

Trojzemí ČS-PL-SRN nabízí dost možností jak pro příznivce cykloturistiky, tak i pro pěší turisty. Cyklosraz bude rozdělen na zájezd pro pěší a cyklobusem pro cyklisty, poté budou další dny realizovány cykloprogramem a zvlášť programem pro pěší. Zájezdy se budou konat při osazení autobusu min. z 80 %. Opět je možnost využit hromadné jízdenky v Euroregionu Nisa až pro 5 osob, letos to činí 320 Kč. Nabízíme možnost příjezdů už od 13. 6. před zahájením. Po síti německých cyklostezek dojedete pohodlně třeba až do Görlitz/Zgorzelec nebo až do Bad Muskau. Tam najdete Pücklerův anglický park, na polské straně park Mužakowski o celkové rozloze 830 h se 40 km cest a zámek, který povstal z popela. Stojí to za návštěvu s kolem, je to zážitek a můžete se projet i po lesní železnici do Weisswasser.

Logo IVVLogo KČT

Nezapomeňte si vzít EUR na vstupné – 3 € snížené, 5 € skupinové, 6 € obyčejné. Informace najdete na www.muskauer-park.de.

Tentokrát Vám nabízíme trošku víc zážitků. Budeme se těšit na Vaši hojnou účast.