JUDr. Jaroslav Venuš

Narozen 19. 5. 1907 v Trhových Svinech.
Svá studia ukončil diplomem na právnické fakultě v Praze. Po studiích nastupuje na praxi v Zákupech, stává se členem KČT České Lípě. Poznává osobně, co to je národnostní nenávist.
Přes válku žije s rodinou v Pacově, odkud se po roce 1945 vrací, ale začíná žít  v České Lípě. Zapojuje se, stává se aktivním činitelem KČT, poté odboru turistiky.
V roce 1956 se stává předsedou odboru turistiky, jím je až do roku 1967. V roce 1957 odmítá politické pokyny KSČ, vzdává se z politických důvodů funkce předsedy soudu, později opouští i tuto instituci, pracuje mimo město jako podnikový právník. Z časových důvodů se vzdává r. 1967 funkce předsedy. Zůstává však ve výboru. Navazuje kontakty s turisty z tehdy Německé demokratické republiky, uskutečňuje zájezdy do NDR, výměnné turistické rekreace, vzájemné výměny turistických odborů.

Byl kolegy velmi uznáván pro jeho nadhled, organizační schopnosti,důstojné a přátelské jednání, za jeho schopnost vyrovnat se s problémy, které se v turistice v té době politicky vyskytly.