XIII. Český zimní sraz turistů v Jilemnici 2013

Zpráva pro Krkonošský deník:

Ve dnech 7.2.-10.2.2013 se uskutečnil v Jilemnici XIII. Český zimní sraz turistů. Akce se zúčastnilo 550 turistů z toho 15 táborníků a 23 účastniků přejezdu Krkonoš a 28 Tomíků. Ze zahraničních účastníků byla největší delegace ze Slovenska 54 osob, 10 Poláků a 4 Němci. Pro účastníky byly připraveny 3 pěší trasy a 5 lyžařských. Od čtvrtka do neděle se na těchto trasách vystřídalo přes 1000 turistů. Každé ráno odjížděly autobusy na Horní Mísečky, v pátek a v sobotu ještě na Benecko a do Rokytnice n.J. Na Žalým jsme organizovali slaňování z rozhledny a proběhla tu akce "Vystup na svůj vrchol". Krásné počasí bylo po celou dobu srazu. Turisté byli unaveni, ale spokojeni a opáleni. Nejvzdálenější účastníci byli z Košic.  Od čtvrtka do neděle byl pro účastníky připraven i bohatý kulturní program. Ve čtvrtek : Vernisáž výstavy k 125. výročí KČT v Krkonošském muzeu, Slavnostní zahájení zimního srazu se uskutečnilo na Masarykově náměstí, Promítání a beseda s Tomášem Filkou - Mount Kilimanjaro v Jilemnickém Pivovaru. V pátek : Prohlídky expozic Krkonošského muzea, Vypravěčka Slávka Hubačíková a její "poudačky " o lyžování a turistice, Slavnostní mše za zemřelé členy KČT v kostele sv. Vavřince, Slavnostní koncert v kostele sv. Vavřince, Promítání filmu "Synové hor", Koncert Františka Nedvěda ml. v sobotů : Ochutnávka a prodej špičkové čokolády, otevřená tržnice řemesel Krkonošského muzea, Přednáška a beseda  na téma významné osobnosti Jilemnice, Přednáška o dějinách čokolády, Slavnostní zakončení Zimního srazu v Kulturním domě Jilm, Turisticko-bačkorový bál a losování bohaté tomboly. V neděli : Prohlídka města Jilemnice s přednáškou o historii města.

XIII. Český zimní sraz turistů v roce 2013

logo zs1

Již od 60tých let minulého století pořádal Svaz turistiky ČSTV české zimní srazy turistů. Z počátku se konaly nepravidelně, od roku 1974 pak každé dva roky. Tato tradice byla na čas přerušena po obnovení činnosti KČT v roce 1990, tehdy měl klub naléhavější úkoly. V roce 2004 KČT tuto tradici obnovil a uspořádal první novodobý, počítáno od roku 1974, devátý zimní sraz turistů (dále jen ČZST) v Litvínově a na Moldavě v Krušných horách. Od té doby se uskutečnil desátý ČZST v Králíkách, jedenáctý ČZST ve Žďáru nad Sázavou a dvanáctý ČZST ve Velkých Karlovicích. Dvanáct ČZST se postupně uskutečnilo v Krušných horách, Jizerských horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, na Českomoravské Vysočině a na Šumavě. 
S léty trvale stoupá tlak na to, aby se jednou uskutečnil ČZST také v nejvyšších českých horách Krkonoších.Tam se uskutečnil naposledy ČZST na Luční Boudě v roce 1960. Tehdy to byl sraz počtem účastníků malý, značná část jich spala na sněhu ve stanech. Od té doby, jak stoupla obliba srazů, stoupl i zájem o ně. Vezmeme-li v úvahu počty účastníků na všech dosavadních dvanácti srazech, pak se pohybují mezi 1300 - 300 účastníky. Nižší počty platí spíš pro nedávné srazy, neboť v dnešní době již nabídka organizované akce včetně ubytování není tak atraktivní (ubytovacích možností na našich horách přibylo dvacetinásobně). Protože však KČT organizuje tyto srazy i pro účastníky z nižších příjmových skupin a rovněž pro mládež, je dnes zvýšená poptávka po ubytováním laciném (internáty, školy).
Za této situace, ve snaze vyhovět poptávce, se KČT rozhodl uspořádat 13tý ČZST v Krkonoších. 
Sraz bude uspořádán v roce 2013. Tento rok je pro  Klub českých turistů velmi důležitý, neboť bude slavit 125 výročí svého založení (zal. 1888 v Praze). Sraz se stane dějištěm zahájení oslav, které budou pak trvat až do listopadu. 
Jako nejvhodnější místo srazu v Krkonoších bylo vybráno město Jilemnice. A to z těchto důvodů:

  • Jilemnice je posvátné místo české lyžařské turistiky, neboť ta zde vznikla.
  • Odbor KČT Jilemnice je jedním ze čtyř nejstarších mimopražských odborů, založených již v roce 1889.
  • Jilemnice je místo působení jednoho z nejvýraznějších funkcionářů KČT a zakladatele lyžařské turistiky Jana Buchara. Právě to bude při srazu připomínáno.
  • V roce 2013 bude právě v Jilemnici připomenuto 100 výročí úmrtí Hanče a Vrbaty při tragickém mistrovském závodě na 50 km. Bylo by dobré vzpomínku na toto výročí právě se srazem spojit.
  • Jilemnice má velmi vhodné okolí pro srazové trasy. Na hřebenu Krkonoš takové možnosti nejsou. Na druhé straně však je možné, v případě nedostatku sněhu trasy přesunout na dobře komunikačně přístupné východisko na Horních Mísečkách.

Možnost uspořádat 13tý ČZST v Jilemnici podporuje vedení města. Termín srazu byl stanoven od  7.2.  do 10.2. 2013. Ubytovací kapacity budou z převážné míry zajišťovány ve školách, v tělocvičnách a ubytovacích zařízeních ve městě a okolí. Přitom se bude předpokládat účast 500-1000 turistů. Pokud zajištěné kapacity nebudou stačit, bude doporučeno dalších zájemcům, aby si sami zajistili některou z doporučených ubytovacích kapacit do 20 km od Jilemnice. 
Při přípravě 13tého ČZST budou spolupracovat město Jilemnice, Ještědská oblast KČT,  odbor KČT Jilemnice a KČT ústředí. Předpokládá se koordinace této akce s lyžařskými klub ČKS  SKI Jilemnice, případně s TJ Vysoké n. Jizerou  a TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou. 
Předsedkyní Organizačního štábu srazu je předsedkyně Ještědské oblasti   KČT Zdeňka Marková, místopředsedkyní je místostarostka města Jilemnice ing. Jana Čechová a dále členové  ing. Jan Havelka - čestný předseda KČT, Otakar Boura - předseda sekce lyžařské turistiky KČT, Vlastimil Mejsnar – předseda odboru KČT Jilemnice a Tomáš Filka – člen odboru KČT Jilemnice a Katka Quirenzová - hospodářka  První ustavující schůzka se uskutečnila 5.5. 2011 v Jilemnice a druhá schůzka se konala dnes  20.6. 2011, na které byly rozděleny úkoly tykající se propagace a prezentace celé akce, zajištění stravování a ubytování, doprava účastníků, vytipování prostorů na zimní táboření, které je součásti akce a další doprovodný program a samozřejmě už i ekonomické záležitosti celého zimního srazu.