Vypsán program MŠMT Můj klub na rok 2019

V loňském i v letošním roce získaly nemalou dotaci všechny odbory, které na dotaci mají nárok a požádaly o ni. Pokud byste potřebovali se zpracováním žádosti pomoci, obraťte se mailem nebo telefonicky na Mojmíra Nováčka, nebo na Ing. Machátovou (kontakty jsou uvedeny v přiloženém dopisu).

KALKULAČKA_MŮJKLUB.XLSX (11756)
MŮJ KLUB - Příloha č. 1_Rozpočet.xlsx (14872)
Program Můj klub pro odbory KČT.DOCX (21449)
Vyhlášení VÝZVY můj klub 2019.pdf (69414)
Výzva MŮJ KLUB 2019_rev.pdf (417823)