XVIII. celostátního a IV. mezinárodního cyklosrazu KČT

Vážení přátelé turistiky a cyklistiky,

SK Wartemberský kolař ze Stráže p. Ralskem byl z pověření ÚV KČT a sekce cykloturistiky pověřen organizováním XVIII. celostátního a IV. mezinárodního cyklosrazu KČT.

Sejdeme se v Hrádku nad Nisou na Kristýně po sedmi letech, s podporou města Hrádku nad Nisou v čele se starostou panem Josefem Horinkou a se záštitou hejtmana libereckého kraje pana Martina Půty.

Trojzemí ČS-PL-SRN nabízí dost možností jak pro příznivce cykloturistiky, tak i pro pěší turisty. Cyklosraz bude rozdělen na zájezd pro pěší a cyklobusem pro cyklisty, poté budou další dny realizovány cykloprogramem a zvlášť programem pro pěší. Zájezdy se budou konat při osazení autobusu min. z 80 %. Opět je možnost využit hromadné jízdenky v Euroregionu Nisa až pro 5 osob, letos to činí 320 Kč. Nabízíme možnost příjezdů už od 13. 6. před zahájením. Po síti německých cyklostezek dojedete pohodlně třeba až do Görlitz/Zgorzelec nebo až do Bad Muskau. Tam najdete Pücklerův anglický park, na polské straně park Mužakowski o celkové rozloze 830 h se 40 km cest a zámek, který povstal z popela. Stojí to za návštěvu s kolem, je to zážitek a můžete se projet i po lesní železnici do Weisswasser.

Logo IVVLogo KČT


 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

Úterý 16. června 2015: příjezd

Středa 17. června 2015: zájezd a příjezd ostatních účastníků do 17. hodin, ubytování, případná večeře, slavnostní zahájení za účasti hostů a manifestační odjezd na Kristýnu.

Čtvrtek 18. června 2015: snídaně, odjezd na trasu - Česko - večeře a zábava.

Pátek 19. června 2015: snídaně, odjezd na trasu - Polsko - večeře a zábava.

Sobota 20. června 2015: snídaně, odjezd na trasu - Německo - večeře, slavnostní zakončení a zábava.

Neděle 21. června 2015: snídaně, jízda Trojzemím a odjezd domů.

Další

Ubytováni – v chatkách, penzionu nebo ve vlastních stanech.

Suvenýry – samolepky, vizitky, sběratelské karty, známka, propagační materiály a mapy.

Přihlášky a další informace na www.cyklosraz2015.cz.
Závazné přihlášky nejpozději do 31. března 2015, pozdější přihlášky po dohodě.

Informace a přihlášky

Ivan Filipec, Jižní 352, 471 27 Stráž pod Ralskem, mobil: +420 724 209 445, e-mail: Ivan.Filipec@seznam.cz

Nezapomeňte si vzít EUR na vstupné – 3 € snížené, 5 € skupinové, 6 € obyčejné. Informace najdete na www.muskauer-park.de.

>> Propozice zde <<

Tentokrát Vám nabízíme trošku víc zážitků. Budeme se těšit na Vaši hojnou účast.