2. Týden v Česko-saském Švýcarsku

TJ KČT Česká Lípa, Děčínská 1414, Č. Lípa, β Česká Lípa, Cílové body v Čes,- sas. Švýcarsku,α, ε 25.2.2014,
PT 10-15 km, dodržet termín přihlášek.
Anna Machová Kozákova 243, Čes. Lípa, δ 606 393 776, machova@centrum.cz
Ing Zorka Svobodová, U nemocnice, Čes. Lípa, δ 604 154 217, svobodova.zorka@volny.cz