1. Značkaři mají na starosti především pravidelnou obnovu turistického značení pěších, lyžařských a terénních cyklistických tras v Libereckém kraji a údržbu orientačních objektů pro směrovky, tabulky a také o velké terénní vývěsní mapy umístěné ve dřevěných nebo ocelových stojanech. Z celkového počtu 3 222 kilometrů značených turistických tras se každoročně obnovuje třetina. Práce většiny značkařů spočívá v tom, že pečlivě projdou určené trasy, obnoví a případně doplní chybějící značky. Náročnější práci pak vykonávají technické skupiny, které mají na starosti vyvěšování směrovek a péči o těžké prvky – například instalují nové rozcestníky, provádějí pravidelnou údržbu stávajících, vyměňují poškozené mapy, myjí znečištěné směrovky…V terénu je v Libereckém kraji umístěno 5 444 směrovek, přičemž na základě dohody mezi správou KRNAP a ústředím KČT přibyde od roku 2023 značkařům ještě starost o směrovky na území KRNAP, což obnáší navýšení počtu o dalších 455 směrovek.

2. Délka sítě značených turistických tras v Libereckém kraji činila v roce 2022 celkem 3 222 km z toho 3 041 km pěších, 25 km lyžařských, 125 km terénních cyklotras a 31 km jezdeckých tras. Od roku 2023 se budou značkaři starat ještě o dalších 151 km cyklistických značených tras na území KRNAP. Obnoveno bylo celkem 1 012 km.

Jednotlivé značkařské obvody se na této obnově podílely takto:

ZO Česká Lípa  290 km
ZO Liberec – Jablonec nad Nisou                              440 km
ZO Turnov  131 km
ZO Rokytnice 147 km

3. V roce 2022 vzniklo nově propojení Bedřichova s Kristiánovem červenou značkou, čímž vznikla magistrála spojující Liberec, Hejnice a Harrachov, procházející velice zajímavými místy Jizerských hor. Dále nově vznikla zelená trasa doplňující okruh kolem Josefodolské přehrady. Nová zelená trasa vznikla v oblasti Českého ráje – cílem bylo přivést turisty k hradišti Semín.

4. Všechny trasy i turistická informační místa procházejí pravidelnou údržbou (trasy 1 krát za tři roky, informační místa jednou za pět let), ale neustále se potýkáme s řáděním vandalů. Nejsou výjimkou poničené směrovky, poškozené značky či posprejované vývěsní mapy. Tyto problémy je třeba řešit mimo rámec pravidelné obnovy. Krajská komise značení se o nich ovšem musí dovědět. Jednou z možností je napsat informaci o problému v terénu na web turistickeznaceni.cz. Značkaři pak operativně zajistí napravení problému.

5. Veškerá práce spojená s údržbou a značením turistických značených tras je zajišťována dobrovolnými značkaři. Liberecký kraj si sice na počet nadšenců pro tuto činnost naříkat nemůže – ke konci roku 2022 je registrováno 182 značkařů ve věkovém rozmezí 17 až 90 let. Přesto rádi uvítáme mezi sebou nové zájemce o značení – zejména pak zájemce o práci v technických skupinách. Činnost značkařů řídí a koordinuje Krajská komise značení Libereckého kraje při Klubu českých turistů


Vedoucí značkařských obvodů – kontakty:

Česká Lípa  Roman Bystrý     kctroman@email.cz
Liberec-Jablonec n.N.  Pavel
Bulíř  
608 170 060  pavel.bulir@volny.cz 
Turnov Jiří Ulmann  736 754 568    jiri.ulmann@post.cz
Rokytnice Petr Rosůlek 736 754 557   rosulek.petr@email.cz