1.Krajská komise značení se zaměřuje především na pravidelnou obnovu turistického značení pěších trasLibereckém kraji a údržbu orientačních objektů pro směrovky, tabulky a také o velké terénní vývěsní mapy umístěné ve dřevených nebo ocelových stojanech. Z celkového počtu 2 700 kilometrů značených turistických tras se každoročně obnovuje třetina. Tuto práci provádějí dobrovolní značkaři, kteří pečlivě projdou určené trasy, obnoví značky, aby spolehlivě dovedly návštěvníky krajiny ke všem jejím zajímavostem a krásám.

2.Délka sítě pěších značených turistických tras ( PTZT)Libereckém kraji činila v roce 2018 celkem 2 700 km. Obnoveno bylo celkem 924,4 km.

Jednotlivé značkařské obvody se na této obnově podílely takto:

ZO Česká Lípa  259,4 km
ZO Liberec – Jablonec n.N. 430,1 km
ZO Turnov (dř. Semily I)   112,5 km
ZO Jilemnicko(dř. Semily II.)  122,4 km

Zde instalovali kromě běžné obnovy stávajícího značení např. 808 nových směrovek, 59 směrovníků a dalších turistických komponentů.

3. Nově byly vyznačeny trasy a naučné stezky např: Naučná stezka „Kolem Veseckého rybníka“ a vyhlídková naučná stezka v Turnově.

4. V roce 2010 postihly značené turistické trasy povodně, které velké množství z nich silně poškodily a některé bude nutné celé znovu vyznačit. Celkově zasažených tras je 678 km a z nich je nutné znovu vyznačit 116 km.

5. Veškeré práce spojenéúdržbou a značením PTZT je zajišťována dobrovolnými značkaři Klubu českých turistů (celkem 112 osob Jejich činnost řídí a koordinuje Krajská komise značení Libereckého kraje při Klubu českých turistů.

Liberecký kraj patří mezi turisticky nejvýznamnější oblasti v České republice a také síť turistických značených tras je jedna z nejnavštěvovanějších. Staráme se, aby především Jizerské a Lužické hory měly turistické značení a vybavenost informačními tabulemi a směrovkami co nejdokonalejší. Rovněž Český ráj a Máchův kraj je dobře vybavený spolu s oblastí Západních Krkonoš.

Vedoucí značkařských obvodů – kontakty:

Česká Lípa  Roman Bystrý     kctroman@email.cz
Liberec-Jablonec n.N.  Pavel
Bulíř  
608 170 060  pavel.bulir@volny.cz 
Turnov Jiří Ulmann  736 754 568    j.ulmann@imstav.cz
Jilemnicko  Petr Rosůlek 736 754 557   rosulek.petr@email.cz