43. Lužická padesátka

43. Lužická padesátka
Hrádek n.N. • okr. Liberec • km: PT–15, 25, 35, 50 • jídelna ZŠ TGM u pošty, 6.00 (50 km); 7.00 (15, 25, 35 km) • ZŠ TGM, do 18.00 • KČT TJ 
Slovan Hrádek n. N. Město Hrádek n. N. • Mgr. Zdenka VACHKOVÁ, Liberecká 588, 463 34 Hrádek nad Nisou • zdenavachkova@seznam.cz ; 
trasy 25,35,50 vedou i přes území Německa.