Anna Vlková - Němečková (17.1.1920 - 27.12.1988)

- vystudovala  Učitelský ústav 1942, v témže roce potkává budoucího muže Miloše Vlka ,o dva roky později vstupují v manželský svazek, syn Miloš se narodil 14.5.1948, Zbyněk 1.1.1950
- v r. 1950 se stěhují do Dolní Poustevny,v 58. přicházejí do České Lípy, po dvou letech zpět do Poustevny,  v r. 1966 do Sloupu v Čechách, po té do Cvikova, v důchodu pomáhá s výchovou  mládeže v Dětském domově v Krompachu
- manželé pracují  ve skautském hnutí, po zániku organizace zásadní myšlenky skautingu přenášejí do turistických oddílů
- se svým manželem zakládají dětské oddíly České Lípě, Dolní Poustevně, Sloupu  i ve Cvikově                                            - velkou část svého osobního času  jim věnují
- náplň schůzek s dětmi se vyznačují činorodostí, zajímavými nápady, optimismem, ale i vzájemnou ohleduplností a láskou
- svému muži je vždy oporou a rovnocennou partnerkou     
- r. 1988 těžce onemocněla a 27.12.1988 zemřela