Bohumil Kinský (1898-1976)

Česká Lípa

Narozen Krippen (Sasko),studium Učitelský ústav Jičín.
Jmenován učitelem na české menšinové škole v České Lípě 1924.
Spoluzakladatel Klubu českých turistů v České Lípě1928, později předseda KČT.
Zakladatel Muzejního spolku pro kraj českolipský. Sdružuje práci muzejní a turistickou.
Autor turistických průvodců po Českolipsku a Dubsku. Organizátor celostátního turistického semináře s národnostním zaměření-ohodnocena činnost turistů po stránce národnostní a sběratelské v Sudetech.
Za okupace přechází do Turnova, po válce návrat zpět. Jmenován ředitelem Tyršových škol, po r.1948  odvolán z funkce z politických důvodů. Stává se správcem muzejních sbírek, jediné ucelené, které se zachovaly po II. sv. válce. Ve sběratelské  a turistické činnosti  úspěšně pokračuje.

Předsedou ( již odboru) turistiky zůstává do r. 1956.