Břetislav Burger (29. 9. 1919 - 17. 10. 1987)

- vyučen sklářem, pracoval u firmy Štěpánek v Týništi n.Orlicí
- za II. světové války se zapojil do odboje
- o r. 1945 přichází a usazuje se ve Skalici u České Lípy
- pracuje jako technik v n.p.“Borské sklo“
- od r. 1945 pracuje jako vedoucí pěší a vysokohorské turistiky, učí mladé adepty pohybovat se v přírodě a horském terénu
- patří mezi čelné činovníky Orientačního sportu (Přeborník republiky v l.1954-57)
- spoluzakladatel vysokohorského oddílu v r.1975- čestný předseda
- jeden ze zakladatelů „Zimního táboření“r. 1961
- „vyučil“ řadu  mladých lidí k pobytu ve vysokohorském terénu