Drahoslav Dobeš (1925-1998)

Zakladatel Klubu českých turistů v Chrastavě.
Hlavní postava poválečné turistiky ve městě, vedoucí turistického oddílu dětí a organizátor putovních táborů. Organizátor mnoha závodů orientačního běhu v době, kdy byl OB součástí svazu turistiky.
V osmdesátých letech zastává funkci předsedy Okresního svazu turistiky v Liberci. Stává se cvičitelem PT, LT, VT . Je organizátorem zahraničních zájezdů VT.
Zakládá, nyní již tradiční zimní turistický pochod „Chrastavské šlápoty“. Vedoucí činitel pochodů typu „Český kvadrant“, turistických srazů PT,LT.
Mistr turistiky, autor řady podkladů pro zápočtové cesty s cílem plnění podmínek výkonnostních tříd .

Zajímavým a velmi oblíbeným turistickým projektem od roku 1981 bylo „Putování s ROH“. Využila se volná kapacita zotavoven mimo hlavní sezónu a 20členné skupiny měly k dispozici stejnou nabídku služeb,jako poukaz ROH. Tady se začal tvořit základ dnešní členské základny  místního odboru Klubu českých turistů a spolupráce s turisty v Hrádku nad Nisou. A Drahoslav Dobeš byl u tohoto projektu.