Hubert Sommer (1938 – 2012)

- Rodák z Dětřichovic, občan Nového Města pod Smrkem.
- Absolvent střední průmyslové školy strojní v České Lípě.
- Zaměstnán v n. p. Textilana později a. S., kde prošel různými funkcemi technickohospodářského charakteru.
- Po nástupu do zaměstnání se zapojil do činnosti turistického odboru kde zastával ve výboru řadu funkcí.
- Připravoval a uskutečňoval výlety nejen do jeho oblíbených Jizerských hor, ale i do vzdálenějších oblastí, též do zahraničí.
- Cyklovýlety byly rovněž často na turistickém programu.
- Zasloužil se o vybudování a hlavně včasného otevření nové rozhledny na nejvyšším vrcholu Jizerek na Smrku r. 2003.
- Po 39 let se podílel na akci „Vystup na Smrk“.
- Byl jedním z předních činitelů mezinárodního pochodu „Tři dny, tři země, tři pochody“ připravované pro účastníky z Čech, Německa a Polska. Zde využil i své jazykové znalosti.
- Přispěl velkou měrou k záchraně drobných památek v okolí města.
- Pro svou pracovitost, důslednost, kamarádskou povahu, nezištnost byl velmi ceněn a oblíben.