Ing. arch. Miroslav Ulmann (6. 12. 1929 - 1. 11. 2009)

Narodil se 6. 12. 1929 v Turnově. Absolvoval gymnázium a v r. 1953 Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Do r. 1992 se věnoval urbanismu a územnímu plánování v Liberci, kde od r. 1957 žil. V letech 1992 – 2009 působil jako koordinátor projektů v Euroregionu Nisa. Od šesti let cvičil v Sokolu, po r. 1945 se zapojil do sokolského pobytu v přírodě a začal vést výlety, schůzky, putovní tábory i zimní táboření mládeže. Po zákazu Sokola přenesl turistickou činnost do TJ Slavoj Turnov, kde založil v r. 1957 odbor turistiky a vedl jej 50 let do r. 2007. V odboru podporoval turistickou činnost všech věkových skupin, v r. 1970 inicioval vznik turistického oddílu mládeže TOM, který působí dodnes. V letech 1969 – 1979 vedl letní stálé i putovní tábory, později obnovil pořádání táborů rodičů s dětmi. V důchodu pak vedl činnost starší generace turnovských turistů při akcích v Česku i v zahraničí. V letech 1981 – 2006 organizoval turistické pochody Drahokamy Turnovska, r. 2003 zpracoval historii turnovské turistiky. Po r. 1990 působil ve výboru oblasti Český ráj a Pojizeří, od r. 2003 v Ještědské oblasti. Zemřel v Liberci 1. 11. 2009. V roce 2021 byl uveden do Síně slávy české turistiky.

Ze životopisu:
Již v dětství a během studií se vzdělával u malířů Karla Kinského a Karla Vika. Po jeho absolvování gymnázia, kde byl jeho spolužákem i Josef Václav Scheybal, vystudoval na pražské Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství (dnes Fakulta architektury ČVUT v Praze) obor urbanismus. Následně nastoupil na liberecký krajský národní výbor a poté do Stavoprojektu, v němž zpracoval jeden z návrhů na výstavbu nového hotelu na vrcholu Ještědu, který měl nahradit hotel, jenž roku 1963 vyhořel. Jeho návrh však vybrán nebyl. Dalších 25 let byl zaměstnán v Městském urbanistickém středisku a od roku 1998 je činný v Euroregionu Nisa. Zajímal se také o turistiku a působil jako předseda turnovské pobočky Klubu českých turistů.

Po celou dobu však kreslil (tématem jeho kresby se staly příroda a krajina). Jeho obrazy jsou tvořeny technikou akvarelu a vznikaly nejenom při jeho cestách po Československu, ale i během jeho zahraničních pobytů. Své výtvory také vystavoval na mnoha výstavách.