JAN MACH (1911 - 1975)

Narodil se v Jestřabí v Krkonoších. Vystudoval Pedagogickou akademii v Praze. Učit začal v roce 1938, později se stal okresním metodikem pro předměty matematika, fyzika, chemie a biologie. Do důchodu odešel v roce 1971.

Jako učitel se již od nástupu do školy intenzivně věnovat mimoškolní činnosti žáků. Vedl různé kroužky, např. divadelní, šachový, a další. Mnozí ho znají jako skalního skauta, a když byl Junák zakázán, vedl oddíl mladých turistů, které učil turistice a lásce k přírodě. Chodil a jezdil s žáky na nezapomenutelné výlety. Byl nadšeným turistou ve vedení oddílu turistiky pří TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou. Organizoval dětské prázdninové tábory.

Roku 1976 vznikla turistická akce HETOS - memoriál Jana MACHA (hlídková etapová turistická orientační superhra), jako vzpomínka na tohoto neúnavného turistu.