Jindřich Malý (14.1.1911 – 17.4.2008)

- Neúnavný organizátor turistických akcí(„Novoroční výstup na Kozákov“, „Milion kroků“) a dalších vycházek, výletů, akcí.
- Zasloužil se o znovuobnovení desky na „Masarykově vyhlídce“.
- Aktivně se zapojil do značení turistických cest.
- Podílel se na vydání publikace „Historie turistiky na semilsku“.
- Vynikající vypravěč, který posluchače zaujal znalostí a vypravěčským uměním.
- Záznamy z jeho cest jsou uloženy v muzeu v Semilech.
- Od KČT získal Čestný odznak Vojty Náprstka.
- V roce 2002 získává „Čestné občanství města Semily“.