JUDr. Jan Mečíř

Narozen v r. 1921 v Jilemnici, rodina se stěhuje do České Lípy. Reálné gymnázium vystudoval v České Lípě.Aktivní člen české menšiny v pohraničí. Po okupaci se vrací do Jilemnice.
Totálně nasazen ve Vídni. Po ukončení války návrat zpět do Lípy. Zaměstnán jako výpravčí ČD. V padesátých letech obviněn z neprokázané  protistátní činnosti.
Po návratu pracuje jako výhybkář. Postupuje na Krajskou správu drah v Ústí nad Labem. Dálkově studuje, stává se právníkem. V KČT zapojen od svého dětství. V letech 1973-1991 pracoval v turistice (TJ Lokomotiva)ve funkci předsedy. Jeho hlavním přínosem pro odbor bylo nejen zodpovědné a pečlivé vedení, ale příprava a uskutečňování zahraničních vlakových zájezdů po Evropě pro turisty železničáře i neželezničáře. V době nesvobody velmi významný čin. Po ukončení práce ve výboru zůstal i nadále členem  a nejen, že se zajímal o práci, ale některé akce přímo vedl i přes svůj pokročilý věk.