Miloš Vlk (10.9.1921 - 30.11.2010)

- vystudoval Obchodní akademii, pracoval jako obchodní disponent
- 1944 se žení se slečnou Annou Němečkovou
- po ukončení války  pracuje v Národní správě  Centroflor v Dolní Poustevně, v 58.roce přechází do České Lípy, kde řídí Učňovské středisko pro mládež  a zároveň dohlíží na výstavbu nového internátu
- po dvou letech přecházejí zpět do Poustevny, v 66.se stěhují do Sloupu v Čechách , kde zastává funkci ředitele školy. V 70. roce je donucen odejít, (odmítl vytrhnout stránku z kroniky odsuzující  vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa)
- v novém působišti ve Cvikově zakládá turistický oddíl, později i turistický odbor pro dospělé a je iniciátorem  pochodu  „Na hranice tří států“
- činnost oddílu nápaditá, pro děti přitažlivá  a nekomerční  
- zapojují se do přírodovědného hnutí „Brontosaurus“, patří mezi špičkově vedené oddíly, jsou natáčeni rozhlasem a televizí
- po smrti své ženy odchází do Náchoda, kde žije u své švagrové
- zemřel v listopadu 2010