NAUČNÁ STEZKA KOZÁKOV

Další ze zajímavých stezek, která byla v letošním roce otevřena, je Naučná stezka Kozákov. Vede národní přírodní památkou Kozákov po stávajících turistických a lesních cestách, začíná a končí u Riegrovy turistické chaty na Kozákově. Seznámí vás se sopečnou činností Kozákova, nalezištěm polodrahokamů, Drábovnou, jeskyněmi, provede suťovým lesem a dalšími geologickými zajímavostmi. Nabízí výhledy na Český ráj, Černou Studnici a Ralsko

Národní přírodní památka Kozákov, vyhlášená v roce 1985 na ploše 162,83 ha, je významnou lokalitou se zbytky přirozených lesních porostů a květnatých pastvin s roztroušenými stromy a keři. Poskytuje panoramatický rozhled do krajiny. Vrch Kozákov (744 m n. m.) tvoří permská vyvřelina melafyr obsahující drahokamy. Na západním okraji se vyskytují cenomanské pískovce s pseudokrasovými jeskyněmi. Vrcholovou část pokrývá sopečná vyvřelina čedič s olivíny.
Trasa naučné stezky je dlouhá 3 km a vede od Riegrovy chaty na Kozákově po červené turistické značce západním směrem na Drábovnu. Protíná svážnou lesní cestu po vrstevnici a obrací se východním směrem pod Radostnou studánku. Odtud směřuje po modré turistické značce severním ....

Zdroj: https://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=17515&xuser=490683708601355090&lanG=cs