NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM VOŠMENDY

Naučná stezka vychází z parkoviště v Bozkově a nabízí příjemnou procházku v okolí obce. Seznamuje s krasovým územím, chráněnou flórou a faunou, vápenickými pecemi a železářskou historií.


Přírodní rezervace údolí Vošmendy se rozkládá na 13 ha a byla zřízena v roce 1997. Nachází se v krasovém území s jeskyněmi, ponory, vývěry podzemních vod a krasovými propady, částečně podél toku říčky Vošmendy. Od června 2015 je v této lokalitě otevřena nová turistická naučná stezka v délce cca 6 km, přičemž 600 m stezky prochází právě zmiňovanou přírodní rezervací. Vede po stávajících komunikacích, stezkách a pěšinách v lesní a zemědělské krajině mimo obec, není však úplně bezbariérová. Dva zamokřené úseky v délce 15 m a 40 m jsou zprůchodněny povalovým chodníkem. Na jaře právě ...

Zdroj:https://www.cesky-raj.info/redakce/index.php?dr=17459&xuser=432423149356127796&lanG=cs